• nl
    • en

Onderzoek

OBESITAS

Wat is overgewicht en obesitas?
Als iemand te zwaar is wordt gezegd dat hij/zij overgewicht heeft. Er zijn verschillende manieren om uit te rekenen of iemand te zwaar is. De snelste manier is het berekenen van de Body Mass Index (BMI: kg/m2).

Bij een BMI van 19-25 is sprake van een gezond gewicht. Een BMI van 25-30 betekent overgewicht. Een BMI van >30 betekent extreem overgewicht ofwel ‘obesitas’.

Obesitas is een snel groeiend en zwaarwichtig gezondheidsprobleem. In de Verenigde Staten is meer dan de helft - 58% tot 65%- van de volwassenen te zwaar (Body Mass Index (BMI) = 25 kg/m2). Ongeveer de helft van deze groep - 21% tot 30%- heeft zelfs ernstig overgewicht (obesitas; BMI = 30 kg/m2). In Nederland is momenteel ongeveer 45% van de volwassenen te zwaar: 35% heeft overgewicht en ruim 10% heeft ernstig overgewicht (CBS, 2006).

Gevolgen
De gevolgen van overgewicht zijn talrijk en ernstig, ook al bij kinderen en jeugdigen. Orthopedische klachten, zoals pijn in de benen, x-benen, rugpijn en een doorgezakt voetgewelf worden dikwijls gerapporteerd. Steeds vaker wordt diabetes mellitus type 2 –ofwel ouderdomsdiabetes- reeds op de kinderleeftijd vastgesteld. Obesitas gaat namelijk gepaard met insulineresistentie die een voorloper is van type-II-diabetes. Overgewicht vormt al op jeugdige leeftijd een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Naast deze ernstige lichamelijke complicaties zijn er meestal ook veelvuldig psychosociale problemen aanwezig bij kinderen met overgewicht. Veel kinderen met obesitas hebben een lager gevoel van eigenwaarde en hebben te maken met discriminatie en stigmatisering hetgeen een latere carrière in de weg staat. Los van alle lichamelijke en psychische consequenties van overgewicht op jeugdige leeftijd is de kans groot – 42 tot 63%- dat obese kinderen obese volwassenen worden. Deze kans is zelfs 79% voor 10-14 jarigen met minimaal 1 obese ouder als niets aan het overgewicht wordt gedaan.

Ontstaan/ instandhouding
Obesitas ontstaat door een (langdurige) disbalans tussen energie-inname en energieverbruik. Er wordt dus relatief teveel gegeten in verhouding tot wat nodig is om te kunnen functioneren. In onze onderzoeksgroep bestuderen we de gedragsmatige, persoonlijkheids-, omgevings- en psychische factoren die overgewicht en obesitas kunnen beïnvloeden en in stand houden.