• nl
    • en

Onderzoek

BELONENDE WAARDE VAN VOEDSEL EN ETEN

Belonende waarde van voedsel en eten
Om te kunnen overleven moeten mensen eten. Voedsel is daarom zeer belangrijk en is door een eeuwenlange verbintenis een primaire bekrachtiger geworden. Presentatie van voedsel kan motiverend werken. Dit resulteert in gedrag dat uiteindelijk leidt tot consumptie. De presentatie van voedsel leidt echter niet altijd automatisch tot eetgedrag. De centrale vraag binnen onderzoek naar eetgedrag is dan ook: waardoor worden verschillen in eetgedrag veroorzaakt? Dit probleem blijkt niet eenvoudig op te lossen. In de huidige westerse maatschappij worden mensen omringd met een overvloed aan voedsel en eetgedrag wordt niet langer hoofdzakelijk gedreven door primaire driften als honger. Daarnaast is deze overvloed aan voedsel voor velen gelijk, maar toch verschilt eetgedrag tussen personen vaak sterk: sommigen eten teveel, anderen eten normaal en weer anderen eten te weinig. Een verklaring voor deze verschillen kan worden gezocht in verschillen in de subjectieve beoordeling van de belonende waarde van voedsel. Zo zal iemand die voedsel als zeer belonend ervaart ook zeer gemotiveerd zijn om te consumeren, wat soms resulteert in excessief eetgedrag. Andersom, als iemand voedsel als niet-belonend of zelfs bestraffend ervaart loopt die persoon het risico te weinig te eten met alle schadelijke gevolgen van dien.
De belonende waarde van voeding vormt een belangrijk thema in het onderzoek naar eetgedrag. Centrale vragen hierbij zijn: “Hoe wordt de belonende waarde van voeding door de hersenen verwerkt?”, “Speelt smaak een rol in de belonende waarde van voeding?”. Doormiddel van fMRI en gedragseconomie wordt getracht het hoe, wat en waar met betrekking tot de belonende waarde van voeding te achterhalen.