• nl
    • en

Onderzoek

EETBUISTOORNIS

Eetbuistoornis
Wanneer men het over eetstoornissen heeft, wordt er meestal gedoeld op anorexia nervosa of bulimia nervosa. Er blijken heel wat mensen te zijn die voldoen aan verschillende kenmerken van deze eetstoornissen, maar strikt genomen niet kunnen worden geplaatst onder de noemer anorexia of bulimia. Men kan zeggen dat deze personen een atypische eetstoornis hebben. Een voorbeeld van een dergelijke atypische eetstoornis betreft de eetbuienstoornis. De eetbuienstoornis verwijst naar mensen die net als bulimia-patiënten en sommige anorexia-patiënten regelmatig eetbuien hebben, maar in tegenstelling tot bulimia-patiënten geen compensatiegedrag vertonen. Deze personen zullen gemakkelijk in gewicht toenemen en het is dan ook niet heel verwonderlijk dat deze eetbuienstoornis vooral voorkomt bij mensen met ernstig overgewicht (obesitas). Mensen met obesitas en een eetbuienstoornis blijken bovendien veel vaker (en meer) last te hebben van depressieve symptomen dan mensen met overgewicht zonder eetbuien. Patiënten met een eetbuienstoornis kunnen net als bulimia-patiënten baat hebben bij cognitieve gedragstherapie. Hoe eetbuien worden veroorzaakt en wat nu precies de relatie is tussen depressieve symptomen en het hebben van eetbuien zijn belangrijke vragen in ons onderzoek.