• nl
    • en

Onderzoek

SMAAK EN VERZADIGING

Smaak en verzadiging
Smaakwaardering speelt een belangrijke rol bij eetgedrag: men eet wat men lekker vindt en men eet liever niet wat men vies vindt. Maar wat bepaalt nu of je iets wel of niet lust? Specifieke smaakvoorkeuren zijn niet aangeboren en zijn verre van statisch wat impliceert dat leerprocessen een belangrijke rol spelen bij de waardering van voedsel. Belangwekkende vragen binnen dit onderzoeksthema zijn dan ook welke leerprocessen nu precies betrokken zijn bij smaakwaardering en welke factoren weer van invloed zijn op deze processen. Gerelateerd aan deze vragen is in hoeverre leren een rol speelt bij de ontwikkeling en instandhouding van afwijkend eetgedrag, zoals zelf-geïnduceerde uithongering (in het geval van Anorexia Nervosa) en eetbuien (zoals in het geval van Boulimia Nervosa), en of we deze leerprocessen kunnen toepassen om de ontwikkeling van gezonde eetgewoontes te bevorderen.