• nl
    • en

Onderzoek

BULIMIA NERVOSA

Wat is bulimia nervosa?
De belangrijkste kenmerken van de eetstoornis bulimia nervosa betreffen een chaotisch eetpatroon, compensatiegedrag en onredelijke ideeën over lichaam, uiterlijk en gewicht. Bulimia-patiënten hebben gewoonlijk een normaal gewicht en in die zin verschillen ze van anorexia-patiënten, maar net als anorexia-patiënten zijn zij er van overtuigd dat ze veel te zwaar en te dik zijn. Dit uit zich in een zogeheten chaotisch eetpatroon waarbij het streven naar gewichtsafname regelmatig wordt doorkruist door eetbuien. Tijdens een eetbui eet de bulimia-patiënt achtereenvolgens een hoeveelheid voedsel dat veel groter is dan wat men normaliter in hetzelfde tijdsbestek zou eten. De bulimia-patiënt ervaart hierbij een compleet verlies aan controle over het eigen eetgedrag. Uit angst voor gewichtstoename zal de patiënt na een eetbui proberen te compenseren voor de zojuist ingenomen calorieën. Dit compensatiegedrag kan bestaan uit purgeren (zoals zelfopgewekt braken en misbruik van laxeer- en plasmiddelen), zeer streng lijnen, of fanatiek sporten.

Wat veroorzaakt eetbuien?
Lijnen is geassocieerd met eetbuien. Het merendeel van de bulimia-patiënten geeft aan te zijn begonnen met lijnen voordat zij eetbuien kregen. Veel onderzoekers suggereren dan ook dat ‘het op dieet zijn’ gevaarlijk is, omdat het eetbuien veroorzaakt en zodoende de ontwikkeling van een eetstoornis zoals bulimia nervosa zou bevorderen. Lijnen en het daarmee gepaarde gewichtsverlies zou ervoor kunnen zorgen dat men minder komt te wegen dan het eigen ‘natuurlijke’ lichaamsgewicht (ook wel setpoint genoemd). Het lichaam komt hier tegen in verzet en streeft naar gewichtsherstel, onder meer door het hebben van eetbuien aan te sporen. Dit klinkt wellicht plausibel en ofschoon een correlatie tussen lijnen en eetbuien kan duiden op een causale relatie, over de richting van die relatie kan geen uitspraak worden gedaan. Hoewel de gangbare opvatting luidt dat lijnen overeten veroorzaakt, is het evenzeer mogelijk dat de neiging tot ongecontroleerd overeten voorafgaat aan de afweging om aan de lijn te doen. Daarnaast is het ook heel goed mogelijk dat een derde factor zowel lijnen als eetbuien veroorzaakt.

Behandeling
De precieze oorzaken en instandhoudende factoren van bulimia nervosa zijn nog onbekend. Niettemin kan bulimia nervosa effectief worden behandeld. Psychotherapie gericht op het normaliseren van eetgedrag en waarbij irrationele ideeën over het eigen lichaam, uiterlijk en gewicht worden uitgedaagd (zoals cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke therapie), blijkt in de meeste gevallen succesvol. Onderzoek wijst uit dat cognitieve gedragstherapie de patiënt leert normaler te eten en dat deze behandeling leidt tot een aanzienlijke afname in eetbuien en purgeren. Daarnaast hebben de patiënten na deze behandeling minder irrationele denkbeelden over lichaam, gewicht en uiterlijk.