• nl
    • en

Over ons

Mensen met eetstoornissen en/of obesitas zijn vaak extreem ontevreden over hun lichaam, soms ‘haten’ ze hun eigen lichaam zelfs. Ze voelen zich dik en lelijk, zijn bang om in gewicht toe te nemen en streven ernaar om ‘dun’ – of nog dunner – te worden. Sommigen van hen zijn daar zeer succesvol in; zij verliezen een hoop gewicht. Anderen zijn minder succesvol en handhaven een normaal gewicht of overgewicht. Succesvol of niet, het uiterlijk blijft het belangrijkste dat er is. Mensen met eetstoornissen ontlenen hun zelfwaardering geheel aan hoe ze denken over hun eigen lichaam en de mate van controle die ze over hun lichaam ervaren.

De wens om gewicht te verliezen voedt abnormaal eetgedrag, zoals extreem hongeren, en abnormaal compensatiegedrag nadat er – in hun ogen – te veel gegeten is, zoals opzettelijk braken en misbruik van laxantia. Te veel eten is overigens heel relatief, voor sommigen is een boterham al te veel. In gedachten zijn mensen met eet- en gewichtsstoornissen voortdurend bezig met kilocalorieën, wel-of-niet-eten dilemma’s, en hun lichaamsgewicht. Veel mensen met eetstoornissen en obesitas hebben geregeld eetbuien: tijdens een eetbui verliezen ze de controle over hun eetgedrag en eten ze een grote hoeveelheid voedsel. Dat voedsel is meestal hoogcalorisch en, in de ogen van iemand met een eetstoornis, ‘verboden’ voedsel.

ONZE STUDIES

Onze studies zijn allemaal gerelateerd aan deze typische kenmerken van eetstoornissen en overgewicht/obesitas. We bestuderen gedrag, gedachten en overtuigingen. We kijken ook naar normaal eetgedrag en normaal ‘lijnen’ om te leren hoe en waarom normaal en abnormaal eetgedrag van elkaar verschilt.

In ons eetlab houden we ons bezig met een heleboel verschillende projecten, die allemaal tot doel hebben om meer te snappen van de psychologische mechanismen die kunnen verklaren waarom iemand de controle over zijn eetgedrag verliest, waarom iemand zich helemaal uithongert, waarom iemand haar lichaam verafschuwt, waar die onbeheersbare trek vandaan komt, hoe het komt dat sommige mensen succesvol heel veel gewicht verliezen, enzovoort. Ook proberen we uit te vinden hoe iemand blijer kan worden met zijn eigen lichaam en hoe iemand meer controle over zijn eetgedrag kan krijgen en behouden.

EXPERIMENTEEL

Onze studies zijn voornamelijk experimenteel van aard. We gebruiken vaak innovatieve methoden en instrumenten, zoals gecomputeriseerde cognitieve taken, systemen om oogbewegingen (visuele aandacht) te bestuderen, functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), Virtual Reality, psychofysiologische metingen, enzovoort. Maar heel vaak gebruiken we gewoon lekker eten, een pen en wat papier om onze hypothesen te testen.

VAN HET LAB NAAR DE KLINIEK – TRANSLATION

Ons uiteindelijke doel is om betere behandelingen te ontwikkelen voor mensen met eetstoornissen en mensen met gewichtsproblemen / obesitas.

Daartoe volgen we meestal drie stappen in ons onderzoek.

De eerste stap is het bestuderen van een mechanisme waarvan we denken dat die (een deel van) het abnormale gedrag kan verklaren. Dat doen we in goed gecontroleerde laboratorium experimenten. We testen of we miniatuur psychopathologie kunnen uitlokken in gezonde proefpersonen: we gaan na of het mogelijk is om symptomatisch gedrag, symptomatische gedachten en/of symptomatische gevoelens op te wekken. Als dat lukt, kan het zijn dat we een mechanisme hebben ontdekt dat het abnormale eetgedrag of de lichaamsontevredenheid veroorzaakt of in stand houdt. Dan komt stap 2: we bedenken een interventie die het mechanisme ‘tackelt’. De effecten van die interventie worden getoetst in, alweer, goed gecontroleerde experimenten. Vaak nemen mensen die een beetje last hebben van eetstoornissen, maar die (nog) geen echte eetstoornis hebben, deel aan deze studies. We voorspellen dat, als we het instandhoudende mechanisme succesvol tackelen, de eetstoornis symptomen dan minder worden. Als dat zo is, dan vertalen we onze experimentele interventie naar een klinisch bruikbare behandeling, stap 3, en testen we het effect van deze behandeling bij mensen met eetstoornissen en/of obesitas.