• nl
    • en

Onderzoek

Carolien Martijn

Positie
UHD

E-mail
c.martijn@maastrichtuniversity.nl

Thema's

  • - Cognitieve processen en denkfouten
  • - Executieve functies & cognitieve controle
  • - Interventies / behandeling
  • - Lichaamsbeeld

Onderzoek

Mijn onderzoek gaat over (1) de sociale en cognitieve invloeden op lichaamsbeeld en (2) zelfregulatie. Ik ben geïnteresseerd in de vraag hoe mensen hun lichaam waarnemen en beoordelen en of zij zich hierin laten beïnvloeden door de (werkelijke of ingebeelde) beoordelingen van andere mensen. Enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn:

  • We ontwikkelden een interventie voor vrouwen die ontevreden zijn met hun lichaam. We vonden dat zelfwaardering en tevredenheid met het lichaam toeneemt als vrouwen een op principes van conditionering gebaseerde training doorlopen. In deze training zien vrouwen steeds foto’s van hun eigen lichaam op een computerscherm die telkens gevolgd worden door vriendelijk lachende gezichten. Deze positieve sociale feedback training bleek succesvol in subklinische groep vrouwen en een groep vrouwen die risico liepen op het ontwikkelen van een eetstoornis. Momenteel testen we de effectiviteit van de training in een klinische populatie.
  • In gerelateerd onderzoek richten we ons op de cognitieve vertekeningen van vrouwen met een lage waardering voor hun lichaam. Jessica Alleva, Anita Jansen en ik vonden dat deze vrouwen zich een zogenaamde “covariatie-bias” vormen. Ons onderzoek toont dat zij meer negatieve sociale feedback op hun uiterlijk verwachten en zien dan in werkelijkheid het geval is. Een training is in ontwikkeling om de covariatie-bias te verminderen.
  • Met Jessica Alleva bestudeer ik of mensen tevredener over hun lichaam worden wanneer zij met een “instrumentele” blik (waartoe is mijn lichaam in staat) in plaats van een “uiterlijke” blik (hoe zie ik er uit) over hun lichaam nadenken.
  • In een andere onderzoeklijn bestudeer ik samen met Clare Purvis waarom mensen personen met overgewicht en obesitas negatiever en stereotyper beoordelen dan personen zonder overgewicht.

In het werk over zelfregulatie onderzoeken we strategieën om hindernissen te slechten die de verwezenlijking van een doel in de weg staan. Zo onderzoeken we hoe “ego depletion” kan worden voorkomen en of het vormen van implementatie-intenties helpt om de afstand tussen intenties en gedrag te verkleinen.

Onderwijs

Ik coördineer het blok Sociale Psychologie op het University College Maastricht en het Honour’s programma voor 2ejaars bachelorstudenten van onze faculteit. Ik begeleid bachelor’s en master’s thesis over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de sociale psychologie en sociale cognitie.

International peer-reviewed journals

2015
Aspen, V., Martijn, C., Alleva, J. M., Nagel, J., Perret, C., Purvis, C., Saekow, J., Lock, J., & Taylor, C. B. (in press). Decreasing body dissatisfaction using a brief conditioning intervention. Behavioral Research and Therapy.

Martijn, C., Alleva, J. M.; Jansen, A. (2015). Improving body satisfaction: Do strategies targeting the automatic system work? European Psychologist, 20, 62-71. doi: 10.1027/1016-9040/a000206

2014
Alleva, J. M., Lange, G. W., Jansen, A., & Martijn, C. (2014). Seeing ghosts: Negative body evaluation predicts overestimation of negative social feedback. Body Image, 11, 228-232.

2013
Alleva, J. M., Martijn, C., Jansen, A., & Nederkoorn, C. (2014).
Body language: Affecting body satisfaction by describing the body in functionality terms. Psychology of Women Quarterly, 38,

Alleva, J., Jansen, A., Martijn, C., Schepers, J., & Nederkoorn, C. (2013). Get your own mirror. Investigating how strict eating disordered women are in judging the bodies of other eating disordered women. Appetite, 68, 98–104.

Martijn, C., Sheeran, P., Wesseldijk, A., Merrick, H., Roefs, A., & Jansen, A. (2013). Evaluative conditioning makes slim models less desirable as standards for comparison and increases body satisfaction. Health Psychology.

2012
Roefs, A., Jansen, A., Dijk, F., Hofstra, L., Martijn, C., van Breukelen, G., & Nederkoorn, C. (in press). The role of depressive symptoms in the relation between dieting motivation and weight change. Journal of Social and Clinical Psychology.

Alberts, H., Schneider, F., & Martijn, C. (2012). Dealing efficiently with emotions: Acceptance-based coping with negative emotions requires fewer resources than suppression. Cognition and Emotion, 26, 863-870.
2011

Lebens, H., Roefs, A., Martijn, C., Houben, K., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2011). Making implicit measures of associations with snack foods more negative through evaluative conditioning. Appetite, 12, 249-253.

Alberts, H., Martijn, C., & De Vries, N. K. (2011). Fighting self-control failure: Overcoming ego depletion by increasing self-awareness. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 58-62.
2010

Martijn, C., Vanderlinden, M., Roefs, A., Huijding, J., & Jansen, A. T. M. (2010). Increasing body satisfaction of body concerned women through evaluative conditioning using social stimuli, Health Psychology, 29, 514-520.
2009

Dingemans, A., Martijn, C., Jansen, A., Van Furth, E. (2009). The effect of suppressing negative emotions on eating behavior in Binge Eating Disorder. Appetite, 52, 51-57.

Dingemans, A., Martijn, C., Jansen, A., Van Furth, E. (2009). Expectations, mood, and eating behavior in binge eating disorder. Beware of the bright side, Appetite, 53, 166-173.

Guerrieri, R., Nederkoorn, C., Schrooten, M., K., Alberts, H., Martijn, C., & Jansen, A. (2009). Inducing impulsivity leads high and low restrained eaters into overeating, whereas current dieters stick to their diet. Appetite, 53, 93-100.
Martijn, C. Smeets, E., Jansen, A., Hoeymans, N., & Schoemaker, C. (2009). Don’t get the message: The effect of a warning text before visiting a pro-anorexia website, International Journal of Eating Disorders, 42, 139-145.

2008
Martijn, C., Alberts, H., Sheeran, P., Peters, G.J.Y., Mikolajczak, J., & De Vries, N.K. (2008). Blocked goals, persistent action: Implementation Intentions engender tenacious goal striving. Journal of Experimental Social Psychology. 44, 1137-1143.

Tenbült, P., de Vries, N.K., van Breukelen, G., Dreezens, E., Martijn, C. (2008). Acceptance of genetically modified foods: The relation between technology and evaluation. Appetite, 51, 129-136.

Alberts, H.J.E.M., Martijn, C., Van Nievelstein, F., Jansen, A., & De Vries, N.K. (2008). Attentional focus and self-control performance. Self & Identity, 7, 322-334

Dreezens, E., Martijn, C., Tenbült, P., Kok, G.J., & De Vries, N.K. (2008). The missing link: On strengthening the relationship between values and attitudes. Basic and Applied Social Psychology, 30, 142-152.

Tenbült, P., De Vries, N.K., Dreezens, E., & Martijn, C. (2008). Intuitive and explicit reactions toward “new” food technologies: Attitude strength and familiarity. British Food Journal, 110, 622-635.

2007
Alberts, H.J.E.M., Martijn, C., Greb, J., Merckelbach, H., & De Vries, N.K. (2007). Carrying on or giving in: The role of automatic processes in overcoming ego depletion. British Journal of Social Psychology, 46, 383-399.

Guerrieri, R., Nederkoorn, C., Stankiewicz, K., Alberts, H., Geschwind, N., Martijn, C., & Jansen, A. (2007). The influence of trait and induced state impulsivity on food intake in normal-weight healthy women. Appetite, 49, 66-73.

Martijn, C., Alberts, H.J.E.M., Merckelbach, H., Havermans, R., Huijts, A., & De Vries, N.K. (2007). Overcoming ego depletion: The influence of exemplar priming on self-control performance. European Journal of Social Psychology, 37, 231-238.

Tenbült, P., De Vries, N.K., Dreezens, E., & Martijn, C. (2007). Categorizing genetically modified food products: Effects of labelling on information processing. British Food Journal, 109, 305-314.
2006

Jansen, A., Smeets, T., Martijn, C., & Nederkoorn, C. (2006). I see what you see: the lack of a self-serving body image bias in eating disorders. British Journal of Clinical Psychology, 45, 123-135.

Alberts, H., Panahi, M. S., & Martijn, C. (2006). Understanding impulsive crime: The role of state self-control, Polizei & Wissenschaft, 3, 30-43.
2005

Dreezens, E., Martijn, C., Tenbült, & De Vries, N.K. (2005). Food and the relation between values and attitude characteristics. Appetite, 45, 40-46.

Dreezens, E., Martijn, C., Tenbült, P., Kok, G.J., & De Vries, N.K., (2005). Food and values: an examination of values underlying attitudes toward genetically modified- and organically grown food products. Appetite, 44, 115-122.

Tenbült, P., De Vries, N.K., Dreezens, E., & Martijn, C. (2005). Perceived naturalness and genetic modification. Appetite, 45, 47-50.
2004

Martijn, C., Vries, N. K de, Brandsma, J., Voorham, A.J.J., Bree, K., Van ’t Riet, Meijs, M., & Hospers, H. (2004). The effects of AIDS prevention programs by lay health advisors for migrants in The Netherlands. Patient Education and Counseling, 53, 157-165.

2002
Martijn, C., Tenbült, P., Merckelbach, H., Dreezens, E., & De Vries, N.K. (2002). Getting a grip on ourselves: challenging expectancies about loss of energy after self-control. Social Cognition, 20, 441-458.

Before 2000
Martijn, C., Van der Pligt, J., & Spears, R. (1996). Self-serving bias in attitude judgments: The use of person versus issue-implication language. Social Cognition, 1-13.

Van Schie, E.C.M., Martijn, C., & Van der Pligt, J. (1994). Evaluative language, cognitive effort and attitude change. European Journal of Social Psychology, 24, 707-712.

Martijn, C., Spears, R., Van der Pligt, J. & Jakobs, E. (1992). Negativity and positivity effects in person perception and inference: Morality versus ability. European Journal of Social Psychology, 22, 453-463.

Eiser, J.R., Martijn, C., & Van Schie, E.C.M. (1991). Categorization and interclass assimilation in social judgment. European Journal of Social Psychology, 21, 493-505.


National journal articles:

Alleva, J. M., Schyns, G., & Martijn, C. (2014). Positief lichaamsbeeld: Wat betekent het werken aan een positief lichaamsbeeld voor de therapeut en de cliënt? Directieve Therapie, 4, 250-256.

Martijn, C., Alleva, J., & Jansen, A (2012). Help ik ben zo lelijk! Nieuwe interventies om de tevredenheid met het eigen uiterlijk te vergroten. De Psycholoog, 5, 10-18.

Jansen A., Nederkoorn, C., Roefs, A., Martijn, C., Havermans, R., & Mulkens, S. (2009). Waarom obesitas in de GGZ behandeld moet worden. GZ-Psychologie, December, 38-44.

Martijn, C., Muijres, C., Tonnard, J., Jansen, A., & Schoemaker, C. (2009). Pro-anorexia op het internet. De Psycholoog, 12, 618-627.

Martijn, C., Alberts, H., & Sheeran, P. (2009). Over het belang van een automatiserend plan: Implementatie-intenties en het realiseren van voornemens. De Psycholoog, 44, 5-11.

Jansen, A., Nederkoorn, C., Smeets, T., Havermans, R., & Martijn, C. (2006). Jij ziet, jij ziet, wat ik niet zie. Over het gestoorde lichaamsbeeld van gezonde vrouwen. De Psycholoog, 41, 518-527.

Alberts, H., Martijn, C., & De Vries, N.K. (2006). Over zelfcontrole: Voorbij de grenzen van beperkte energie. De Psycholoog, 41, 588-593.

Van Minnen, A., Keijsers, G., Martijn, C., & Hoogduin, K. (2005). Over haartrekken en het falen van zelfcontrole. Directieve Therapie, 25, 2 – 26.

Martijn, C., Merckelbach, H., & Tenbült, P (2002). Over zelfcontrole en wilsuitputting: Een kritische bespreking van ego-depletion. De Psycholoog, 37, 9-14.

Martijn, C., Te Molder, H., & Bos, E. (1998). Seks is natuurlijk, maar nooit vanzelfsprekend: Een onderzoek naar de effecten van de meerjarige campagne Preventie Seksueel Geweld, Tijdschift voor Communicatiewetenschap, 26, 122-135.

Te Molder, H., & Martijn, C. (1994). Hoe sociaal is taal: Discourse analyse versus cognitieve sociale psychologie. Psychologie en Maatschappij, 18, 234-247.

Martijn, C., Butte, D., & Voorham, T. (1993). AIDS-voorlichting aan Kaapverdianen: Voorlichting en amusement. Tijdschrift Gezondheidsbevordering, 14, 86-91.

 

National book chapters:  

Martijn, C., & Fonteijn, J. (2013). Beïnvloeding. In R. Vonk (Red.). Sociale Psychologie, (pp. 433-483). Groningen: Noordhoff.

Martijn, C., Bosman, M., Kollman, B., Kulawczyk, M., Lina, N., Moermans, Y., Prinsen, A., Schmalen, V., Surinx, A., & Candel, I. (2009). Doe mij maar even geen ei: Het effect van suggestie op de evaluatie van voeding. In R. Custers, B. Beersma, H. Van den Berg, F. Harinck & M. van Zomeren (Red.) Jaarboek sociale psychologie 2008 (pp. 263-270). Groningen: Aspo-pers.

Alberts, H., Schneider, F., & Martijn, C. (2009). Efficiënt omgaan met negatieve emoties: acceptatie versus onderdrukking. In R. Custers, B. Beersma, H. Van den Berg, F. Harinck & M. van Zomeren (Red.) Jaarboek sociale psychologie 2008(pp. 29-36). Groningen: Aspo-pers.

Martijn, C., Alberts, H., Peters, G.J.Y, Mikolajczak, J., De Vries, N.K., & Sheeran, P. (2007). Wanneer het niet lukt: Over de bijdrage van implementatie-intenties aan volharden gedrag. In C. van Laar, R. Ruiter, J. Karremans, W. van Rijswijk, & F. van Harreveld (Red.), Jaarboek sociale psychologie 2006 (pp. 281-292). Groningen: Aspo pers.

Martijn, C., Alberts, H.J.E.M., De Vries, N.K. (2006). Maintaining self-control: The role of expectancies. In D.T.D. de Ridder and J.B.F. de Wit (Eds.), Self-regulation in health behavior (pp. 169-192). Chichester: Wiley

Alberts, H., Maroofi, S., & Martijn, C. (2006). De relatie tussen verwachtingen en interpersoonlijke verschillen in zelfcontrole. In R. Holland, J. Ouwerkerk, C. van Laar, R. Ruiter & J. Ham (red.) Jaarboek sociale psychologie 2005 (pp. 13-21). Groningen: Aspo-pers.

Dreezens, E. & Martijn, C. (2005). Op zoek naar de link: Het versterken van de waarden-attitude relatie. In E. Gordijn, R. Holland, A. Meijnders & J. Ouwerkerk (Red.) Jaarboek Sociale Psychologie 2004 (pp. 109-116). Groningen: Aspo pers.

Nievelstein, F., Alberts, H., Jansen, A., Van Doorn, R. en Martijn, C. (2005). Het gaat beter als je aan iets anders denkt: De rol van een externe versus een interne focus in zelfcontroleprocessen. In E. Gordijn, R. Holland, A. Meijnders & J. Ouwerkerk (Red.) Jaarboek sociale psychologie 2004 (pp. 281-288). Groningen: Aspo-pers.

Alberts, H., Greb, J., & Martijn, C. (2004). “You can do it.com!”: Is zelfcontrole een kwestie van de juiste activatie? In D. Wigboldus, M. Deschesne, E. Gordijn & E. van Dijk (Red.) Jaarboek sociale psychologie 2003 (pp. 11-19). Groningen: Aspo-pers.

Dreezens, E., Houben, D., & Martijn, C. (2004). “Voedingswaarden: Een studie naar de intra- en interattitudinale structuur van attitudes? In D. Wigboldus, M. Deschesne, E. Gordijn & E. van Dijk (Red.) Jaarboek sociale psychologie 2003 (pp. 77-84). Groningen: Aspo-pers.

Martijn, C., & De Vries, N. K. (2004). Beïnvloeding. In R. Vonk (Red.). Sociale Psychologie, (pp. 427-467). Groningen: Wolters

Huijts, A., Jurgens, T., Havermans, R., & Martijn, C. (2003). Opgeven of doorgaan: De invloed van schema-activatie op ego-depletion. In E. van Dijk, E. Kluwer & D. Wigboldus (Red.) Jaarboek sociale psychologie 2002 (pp.151-159), Delft: Eburon

Tenbült, P., Dreezens, E., & Martijn, C. (2002). Over zelfcontrole en ego-depletion: Is ego-depletion het resultaat van energieverlies of van schema-activatie? In D.A. Stapel, M. Hagendoorn & E. van Dijk (Red.) Jaarboek sociale psychologie 2001 (pp. 227-236). Delft: Eburon.

Martijn, C., Vries, N. de, Bree, K., Van ’t Riet, & Meijs, M. (2000). Paraprofessionele Aids-voorlichting aan migranten: Een veldexperimentele studie naar de effectiviteit. In: J. de Wit, H. Aarts, R. Vermunt & J. Ybema (Red.) Sociale psychologie en haar toepassingen, deel 14. Delft: Eburon.

Martijn, C., & Koelen. M.A. (2000). Persuasieve communicatie. In P. van Meegeren & C. van Woerkum. Basisboek communicatie & innovatie. Meppel: Boom.

Martijn, C., Piriou, E., & De Rooij, M. (2000). Beelden van water: Een onderzoek naar de beleving van consumenten van waterproblematiek. Handboek Milieuvoorlichting.

Van Meegeren, P., & Martijn, C. (1999). Eenzijdige versus tweezijdige communicatie: Het effect op verwerking en beoordeling. In C. Rutte, D. van Knippenberg, C. Martijn & D. Stapel (Red.) Fundamentele sociale psychologie (dl. 13, pp. 187-195). Tilburg: Tilburg University Press.

Martijn, C., Van der Pligt, J., Spears, R. & de Vries, N.K. (1996). Overtuig jezelf, overtuig een ander: De rol van taal in attitude-communicatie. In N.K. de Vries, R. Vonk, C. de Dreu, & W. Stroebe (Red.) Fundamentele sociale psychologie (dl. 10, pp. 119-130). Tilburg: Tilburg University Press.

Koelen, M.A., & Martijn, C.(1994). Persuasieve voorlichting. In N.G. Röling, D. Kuiper, & R. Janmaat (Red.), Basisboek voorlichtingskunde (pp. 217-239). Meppel: Boom.

Martijn, C., & Van Meegeren, P. (1994). Het Milieuhuis. In J. Katus & A. van der Meiden (Red.) Jaarboek public relations en voorlichting (dl. 5, pp. 133-138). Bussum: Coutinho.

Martijn, C., Van der Pligt, J., & Spears, R. (1993). Het beoordelen van attitudes: De rol van descriptie, evaluatie en het type verwijzing van de beoordelingstaal. In W. van der Kloot, B. Buunk, N. Ellemers, & J. van der Pligt (Red.). Fundamentele sociale psychologie (dl. 7, pp. 139-153). Tilburg: Tilburg University Press.

Martijn, C., Van der Pligt, J. (1991). Sociale beoordeling: De rol van context, beoordelingsdimensies en responstaal. In N.K. de Vries, & J. van der Pligt (Red.), Cognitieve sociale psychologie (pp. 123-156). Meppel: Boom.

Martijn, C., Van der Pligt, J., & Spears, R. (1990). Negatieve informatie en persoonsbeoordeling: Het negativiteitseffect nader bekeken. In J. Extra, A. van Knippenberg, J. van der Pligt, & M. Poppe (Red.) Fundamentele sociale psychologie  (dl. 4, pp. 136-153). Tilburg: Tilburg University Press.

Van Schie, E.C.M., Martijn, C., Van der Pligt, J., & Gerritsen, L. (1990). Saillantie, cognitie en attitudes . In J. Extra, A. van Knippenberg, J. van der Pligt, & M. Poppe (Red.). Fundamentele sociale psychologie  (dl. 4, pp. 39-58). Tilburg: Tilburg University Press.