• nl
    • en

Onderzoek

Remco Havermans

Positie
UD

E-mail
r.havermans@maastrichtuniversity.nl

Thema's

  • - Anorexia Nervosa
  • - Belonende waarde van voedsel en eten
  • - Craving (sterke drang om te eten)
  • - Emotioneel eten
  • - Leerprocessen (conditionering)
  • - Obesitas
  • - Smaak en verzadiging
  • - Vermijdende / restrictieve voedselinname stoornis (ARFID)

Mijn profiel op Mendeley

Onderzoek

Ik doe onderzoek naar de rol van basale leerprocessen bij eetgedrag. Een voorbeeld van zo’n proces betreft habituatie. Habituatie is de geleidelijke afname in de sterkte van een respons op een specifieke stimulus bij herhaaldelijke blootstelling aan die stimulus. Deze afname is het gevolg van het leren dat deze ene stimulus irrelevant is en dus genegeerd kan worden. Habituatie wordt daarom ook wel single-stimulus learning genoemd. Habituatie speelt ook een rol bij smaakwaardering. Wanneer men herhaaldelijk een specifieke smaak voedsel consumeert, neemt de waardering voor dit voedsel kortstondig af in vergelijking tot niet-geconsumeerde smaken. Deze vorm van affectieve habituatie wordt sensorisch specifieke verzadiging genoemd. Ik doe onderzoek naar individuele verschillen in sensorisch specifieke verzadiging en naar factoren die mogelijk van invloed zijn op dit effect.

Een ander voorbeeld van een leerproces wat betrokken is bij eetgedrag is klassiek conditioneren, het leren van een associatie tussen twee stimuli (stimulus-stimulus learning). De waardering voor een specifeke smaak kan worden geconditioneerd door de smaak te koppelen aan een hoge energiewaarde (door vetten, eiwitten of koolhydraten toe te voegen) of te koppelen aan een al van nature gewaardeerde smaak (bijvoorbeeld de zoete smaak van sacharine). Deze koppelingen leiden ertoe dat men de smaak lekkerder gaat vinden. Momenteel onderzoek ik in hoeverre men de waardering voor groente bij kinderen kan conditioneren.

Een derde voorbeeld van een leerproces betrokken bij eetgedrag betreft instrumenteel conditioneren. Instrumenteel conditioneren verwijst naar het leren van een associatie tussen een bepaalde handeling en het gevolg van die handeling (response-outcome learning). Wanneer dit gevolg positief is, zal de voorafgaande handeling in sterkte toenemen. Wanneer het gevolg van de handeling aversief is, zal deze handeling in sterkte en frequentie afnemen. Instrumenteel gedrag kan men beschouwen als het maken van een keuze tussen twee opties: de handeling vertonen die wordt gevolgd door bijvoorbeeld een beloning of het niet vertonen van de handeling en dus de beloning mis lopen. Keuzes kunnen echter ook worden gemaakt tussen een gedraging wat een specifieke hoog gewaardeerde maar zeldzame beloning oplevert of een handeling dat een minder gewaardeerde maar frequente beloning oplevert. De analyse van factoren die dergelijk keuzegedrag beïnvloeden, kent inmiddels een rijke traditie en in samenwerking met Janneke G iesen onderzoek ik in hoeverre we dit perspectief kunnen toepassen op het begrijpen en beïnvloeden van individuele verschillen in voedselkeuze. In samenwerking met Anne Roefs en Nicolette Siep, onderzoek ik individuele verschillen in de neurale representatie van de bekrachtigende waarde van voedsel.

Publicaties

Bongers, P., Jansen, A., Havermans, R., Roefs, A., & Nederkoorn, C. (2013). Happy eating: the underestimated role of overeating in a positive mood. Appetite, 67, 74–80.

Bongers, P., Jansen, A., Papachristou, H., Nederkoorn, C., & Havermans, R. (2012). Over de te vroege teloorgang van exposure therapie voor verslaafden: wat is een goede exposure? Directieve Therapie, 32, 199-211.

Bongers, P., Van den Akker, K., Havermans, R., & Jansen, A. (in press). Emotional eating as a case of Pavlovian learning: Does negative mood facilitate appetitive conditioning? Appetite.

Coelho, J., Roefs, A., Havermans, R., Salvy, S.-J., & Jansen, A. (2011). Effects of exercising before versus after eating on dieting and exercise evaluations: A preliminary investigation. Canadian Journal of Behavioural Science, 43(1), 63-67.

Dibbets, P., Havermans, R., & Arntz, A. (2008). All we need is a cue to remember: The effect of an extinction cue on renewal. Behaviour Research and Therapy, 46(9), 1070-1077.

Dibbets, P., Havermans, R. C., & Arntz, A. (2012). Partial presentation of an extinction cue enhances renewal in an ABA paradigm. The Open Psychology Journal, 5, 11-19.

Eelen, P., Perreijn, S., & Havermans, R. C. (2007). Leertheoretische modellen van psychopathologie. In H. T. van der Molen, S. Perreijn & M. A. van den Hout (Eds.), Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (pp. 107-166). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Frankort, A., Roefs, A., Siep, N., Roebroeck, A., Havermans, R., & Jansen, A. (2012). Reward activity in satiated overweight women is decreased during unbiased viewing but increased during taste imagination: An event-related fMRI study. International Journal of Obesity, 36, 627-637.

Frankort, A., Roefs, A., Siep, N., Roebroeck, A., Havermans, R., & Jansen, A. (in press). Neural predictors of chocolate intake following chocolate exposure. Appetite.

Frankort, A., Siep, N., Roefs, A., Roebroeck, A., Havermans, R., & Jansen, A. (2014). The craving stops before you feel it: Neural correlates of chocolate craving during cue exposure with response prevention. Cerebral Cortex, 24, 1589-1600.

Gielen, N., Havermans, R. C., Tekelenburg, M., & Jansen, A. (2012). Prevalence of post-traumatic stress disorder among patients with substance use disorder: It is higher than clinicians think it is. European Journal of Psychotraumatology, 3, e17734.

Gielen, N., Krumeich, A., Havermans, R. C., & Jansen, A. (2014). Why clinicians do not implement integrated treatment for comorbid substance use disorder and post-traumatic stress disorder: a qualitative study. European Journal of Psychotraumatology, 5, e22821.

Giesen, J. C. A. H., Havermans, R. C., Douven, A., Tekelenburg, M., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2010). Will work for snack food: The association of BMI and the reinforcing value of snack food. Obesity, 18, 966-970.

Giesen, J. C. A. H., Havermans, R. C., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2012). Impulsivity in the supermarket: Responses to calorie taxes and subsidies in healthy weight undergraduates. Appetite, 58.

Giesen, J. C. A. H., Havermans, R. C., Nederkoorn, C., Strafaci, S., & Jansen, A. (2009). Working harder to obtain more snack foods when wanting to eat less. Behaviour Research and Therapy, 47(1), 13-17.

Giesen, J. C. A. H., Havermans, R. C., & Jansen, A. (2010). Substituting snacks with strawberries and sudokus: Does restraint matter? Health Psychology, 29(2), 222-226.

Giesen, J. C. A. H., Havermans, R. C., & Jansen, A. (2008). (On)gezond leven is een keuze: een gedragseconomische analyse van de homo (on)economicus. De Psycholoog, 43, 613-618.

Giesen, J. C. A. H., Havermans, R. C., & Jansen, A. (2011). Werken voor de lekkere trek. Psychologie & Gezondheid, 39, 70-75.

Giesen, J. C. A. H., Payne, C. R., Havermans, R. C., & Jansen, A. (2011). Exploring how calorie information and taxes on high calorie foods influence lunch decisions. American Journal of Clinical Nutrition, 93, 689-694.

Havermans, R. C. (2002). Verslaving, drang, reactietijd en rokende proefleiders. De Psycholoog, 37, 3-8.

Havermans, R. C. (2005). Excessive Appetite: The Pavlovian nature of human appetitive behaviour. Unpublished doctoral dissertation.

Havermans, R. C. (2009a). Dwepen met Darwin: De oorsprong der soorten en de psychologie. Psycholoog, 44(11), 552-560.

Havermans, R. C. (2009b). Increasing children’s liking and intake of vegetables through experiential learning. In R. R. Watson & V. R. Preedy (Eds.), Bioactive Foods in Promoting Health: Fruits and Vegetables (pp. 273-283). San Diego: Elsevier.

Havermans, R. C. (2009c). Leertheoretische modellen. In I. Franken & W. van den Brink (Eds.), Handboek van Verslaving (pp. 101-114). Utrecht: de Tijdstroom.

Havermans, R. C. (2010a). Mindfulnessmeditatie in de geestelijke gezondheidszorg: te veel, te vaak en te vroeg. Psychologie & Gezondheid, 38, 250-254.

Havermans, R. C. (2010b). Over de betovering van mindfulness. Gedragstherapie, 43, 241-250.

Havermans, R. C. (2011). Beloning en motivatie: een vermeend antagonisme. Psycholoog, 46(9), 56-63.

Havermans, R. C. (2011). “You say it’s liking, I say it’s wanting…” On the difficulty of disentangling food reward in man. Appetite, 57, 286-294.

Havermans, R. C. (2011). Mindfulnessmeditatiebehandelingen in de GGZ: moeten we wachten op empirische rechtvaardiging? Psychologie & Gezondheid, 39, 112-115.

Havermans, R. C. (2012). Verdrietige dikke kinderen. Over het stigma en de geestelijke gezondheid van kinderen met overgewicht. De Psycholoog, 47, 10-16.

Havermans, R. C. (2012). Stimulus specificity but no dishabituation of sensory-specific satiety. Appetite, 58, 852-855.

Havermans, R. C. (2012). How to tell where ‘liking’ ends and ‘wanting’ begins. Appetite, 58, 252-255.

Havermans, R. C. (2013). Pavlovian craving and overeating: A conditioned incentive model. Current Obesity Reports, 2, 165-170.

Havermans, R. C. (2014). Honderd jaar behaviorisme. Hiep, hiep, hoera? De Psycholoog, 49(1), 26-33.

Havermans, R. C., & Brondel, L. (2013). Satiety in face of variety: Sensory-specific satiety is unaffected by perceived variety. Food Quality and Preference, 28, 161-163.

Havermans, R. C., Debaere, S., Smulders, F. T. Y., Wiers, R. W., & Jansen, A. T. M. (2003). Effect of cue exposure, urge to smoke, and nicotine deprivation on cognitive performance in smokers. Psychology of Addictive Behaviors, 17(4), 336-339.

Havermans, R. C., Geschwind, N., Filla, S., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2009). Sensory-specific satiety is unaffected by manipulations of flavour intensity. Physiology & Behavior, 97, 327-333.

Havermans, R., & Giesen, J. (2013). Eigen schuld, dikke buik: stimuleren van gezond eetgedrag. Idee, 34, 36-41.

Havermans, R. C., Giesen, J. C. A. H., Houben, K., & Jansen, A. (2011). Weight, gender, and snack appeal. Eating Behaviors, 12, 126-130.

Havermans, R. C., Hermanns, J., & Jansen, A. (2010b). Eating without a nose: Olfactory dysfunction and sensory-specific satiety. Chemical Senses, 35(8), 735-741.

Havermans, R. C., Hermanns, J., & Jansen, A. (2010a). Over reukloze verzadiging en het verloren plezier in eten. Psychologie & Gezondheid, 38(3), 111-117.

Havermans, R. C., & Jansen, A. (2001). Waarom cue exposure met responspreventie in de klinische setting niet effectief is. De Psycholoog, 36, 234-239.

Havermans, R. C., & Jansen, A. T. M. (2003). Increasing the efficacy of cue exposure treatment in preventing relapse of addictive behavior. Addictive Behaviors, 28(5), 989-994.

Havermans, R. C., & Jansen, A. (2007a). Evaluative conditioning: A review and a model. Netherlands Journal of Psychology, 63(2), 38-49.

Havermans, R. C., & Jansen, A. (2007b). Increasing children’s liking of vegetables through flavour-flavour learning. Appetite, 48(2), 259-262.

Havermans, R. C., & Jansen, A. (2010). Over pure hunkering en zoete troost van volvette chocola. Psycholoog, 45, 8-15.

Havermans, R. C., & Jansen, A. (2010). Zoete spruiten, bittere spruitjes; hoe kinderen groente leren lekker vinden. Psycholoog, 45, 10-18.

Havermans, R. C., & Jansen, A. (2011). Acquired tastes: Establishing food (dis-)likes by flavour-flavour learning. In V. R. Preedy, R. R. Watson, & C. R. Martin (Eds.), Handbook of Behavior, Food, and Nutrition (pp. 73-84). New York: Springer.

Havermans, R. C., Jansen, E., Guerrieri, R., & Jansen, A. (2007). Dikke kijkbuiskinderen: Of waarom kinderen dik worden van televisie kijken. Psycholoog, 42(11), 582-588.

Havermans, R. C., Janssen, T., Giesen, J. C. A. H., Roefs, A., & Jansen, A. (2009). Food liking, food wanting, and sensory-specific satiety. Appetite, 52(1), 222-225.

Havermans, R. C., Kalamatianos, A., Vancleef, L., & Nederkoorn, C. (2015). Eating and inflicting pain out of boredom. Appetite, 85, 52-57.

Havermans, R. C., Keuker, J., Lataster, T., & Jansen, A. (2005). Contextual control of extinguished conditioned performance in humans. Learning and Motivation, 36(1), 1-19.

Havermans, R. C., Lataster, T., Thewissen, R., & Jansen, A. (2004). Uitdoven is geen afleren: Implicaties voor exposuretherapie. Gedragstherapie, 37(2), 77-86.

Havermans, R. C., & Mallach, A-T. (2014). Sensory-specific satiation with pinched nose and eyes closed: On testing the sensory modality specificity of satiation. Chemical Senses, 39(2), 177-182.

Havermans, R. C., Mulkens, S., Franken, I., Vanwingh, M., Sanderson, R., & Jansen, A. (2003). Cue exposure met responspreventie bij de behandeling van verslaving. Directieve Therapie, 23, 247-261.

Havermans, R. C., Mulkens, S., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2007). The efficacy of cue exposure with response prevention in extinguishing drug and alcohol cue reactivity. Behavioral Interventions, 22(2), 121-135.

Havermans, R. C., Nederkoorn, C., Giesen, J. C. A. H., & Jansen, A. (2011). Vettaks tegen vetzucht. Werkt het? Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 66, 12-15.

Havermans, R. C., Roefs, A., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2012). No rapid recovery of sensory-specific satiety in obese women. Flavour, 1:5.

Havermans, R. C., Salvy, S.-J., & Jansen, A. (2009). Single-trial exercise-induced taste and odor aversion learning in humans. Appetite, 53(3), 442-445.

Havermans, R. C., Siep, N., & Jansen, A. (2010). Sensory-specific satiety is impervious to tasting other foods with its assessment. Appetite, 55(2), 196-200.

Havermans, R. C., Thewissen, R., Wiers, R. W., & Jansen, A. (2007). Het aanleren van een verslaving: slechte gewoonte of onbeheersbare drang? Psycholoog, 42, 334-337.

Havermans, R. C., Vancleef, L., Bylois, E., Wiers, R. W., & Jansen, A. (2004). Context dependent access to alcohol-related concepts stored in memory. Alcohol Research, 9, 219-222.

Havermans, R. C., Vancleef, L., Bylois, E., & Jansen, A. (2004). Denken aan drank: De rol van drinkomgeving en drinkervaring. Gedrag & Gezondheid, 32(3), 175-181.

Havermans, R. C., van Hout, W., & Le Blanc, P. (2006). Zelfregulatie. Psycholoog, 41, 586-587.

Havermans, R. C., & Wiers, R. W. (2010). Makkelijk meer, moeilijk minder – Verslaving. In A. Jansen, M. A. van den Hout, & H. Merckelbach (Eds.), GEK: Experimentele Psychopathologie. Bohn Stafleu & van Loghum.

Hetherington, M. M., & Havermans, R. C. (2013). Sensory-specific satiation and satiety: History, current issues, and future trends. In J. Blundell, & F. Bellisle (eds.), Satiation, satiety, and the control of food intake (pp. 253-269). Cambridge: Woodhead Publishing.

Houben, K., & Havermans, R. C. (2012). A delicious fly in the soup. The relationship between disgust, obesity, and restraint. Appetite, 58, 827-830.

Houben, K., Havermans, R. C., Nederkoorn, C., & Jansen, A. (2012). Beer à no-go. Learning to stop responding to alcohol cues reduces alcohol intake via reduced affective associations rather than increased response inhibition. Addiction, 107, 1280-1287.

Houben, K., Havermans, R. C., & Wiers, R. W. (2010). Learning to dislike alcohol: Conditioning negative implicit attitudes towards alcohol and its effect on drinking behavior. Psychopharmacology, 211, 79-86.

Huijts, A., Jurgens, T., Havermans, R., & Martijn, C. (2003). Opgeven of doorgaan: de invloed van schema-activatie op ego-depletion. In E. van Dijk, M. Hagendoorn, & D. Wigiboldus (Eds.) pp. 151-159, Jaarboek Sociale Psychologie. Delft: Eburon.

Jansen, A., & Havermans, R. (2006). Over het nut van de manipulatiecheck, cue exposure en de placebo psychotherapie. Directieve Therapie, 26, 340.

Jansen, A., Havermans, R., & Nederkoorn, C. (2011). Cued overeating. In V. R. Preedy, R. R. Watson, & C. R. Martin (Eds.), Handbook of Behavior, Food, and Nutrition (pp. 1431-1444). New York: Springer.

Jansen, A., Havermans, R., Nederkoorn, C., & Roefs, A. (2008). Jolly fat or sad fat? Subtyping non-eating disordered overweight and obesity along an affect dimension. Appetite, 51(3), 635-640.

Jansen, A., Nederkoorn, C., Roefs, A., Bongers, P., Teugels, T., & Havermans, R. (2011). The proof of the pudding is in the eating: is the DEBQ – external eating scale a valid measure of external eating? International Journal of Eating Disorders, 44, 164-168.

Jansen, A., Nederkoorn, C., Roefs, A., Martijn, C., Havermans, R., & Mulkens, S. (2009). Waarom obesitas in de GGZ behandeld moet worden. GZ-Psychologie, 2, 38-44.

Jansen, A., Nederkoorn, C., van Baak, L., Keirse, C., Guerrieri, R., & Havermans, R. (2009). High-restrained eaters only overeat when they are also impulsive. Behaviour Research and Therapy, 47(2), 105-110.

Jansen, A., Nederkoorn, C., Smeets, T., Havermans, R., & Martijn, C. (2006). Jij ziet, jij ziet, wat ik niet zie: Het vertekende lichaamsbeeld van gezonde vrouwen. Psycholoog, 41(10), 518-526.

Jansen, A., Stegerman, S., Roefs, A., Nederkoorn, C., & Havermans, R. (2010). Decreased salivation to food cues in formerly obese successful dieters. Psychotherapy & Psychosomatics, 79(4), 257-258.

Jansen, A., Vanreyten, A., van Balveren, T., Roefs, A., Nederkoorn, C., & Havermans, R. (2008). Negative affect and cue-induced overeating in non-eating disordered obesity. Appetite, 51(3), 556-562.

Maes, J. H. R., Havermans, R. C., & Vossen, J. M. H. (2000). Factors affecting context specificity of appetitive conditioned responding. Behavioural Processes, 48(3), 149-157.

Martijn, C., Alberts, H. J. E. M., Merckelbach, H., Havermans, R., Huijts, A., & De Vries, N. K. (2007). Overcoming ego-depletion: The influence of exemplar priming on self-control performance. European Journal of Social Psychology, 37(2), 231-238.

Meillon, S., Thomas, A., Havermans, R., Pénicaud, L., & Brondel, L. (2013). Sensory-Specific Satiety for a course is unaffected by ad libitum intake of other courses during a meal: SSS not subject to dishabituation? Appetite, 63, 112-118.

Nederkoorn, C., Guerrieri, R., Roefs, A., Havermans, R., & Jansen, A. (2009). The interactive effect of hunger and impulsivity on food intake and purchase in a virtual supermarket. International Journal of Obesity, 33, 905-912.

Nederkoorn, C., Havermans, R., Giesen, J. C. A. H., & Jansen, A. (2011). High tax on high energy dense food and its effects on the purchase of calories in the supermarket: An experiment. Appetite, 56, 760-765.

Nederkoorn, C., Jansen, A., & Havermans, R. C. (2015). Feel your food: The influence of tactile sensitivity on picky eating in children. Appetite, 84, 7-10.

Nederkoorn, C., Smulders, F., Havermans, R., & Jansen, A. (2004). Exposure to binge food in bulimia nervosa: finger pulse amplitude as a potential measure of urge to eat and predictor of food intake. Appetite, 42(2), 125-130.

Nederkoorn, C., Smulders, F. T. Y., Havermans, R. C., Roefs, A., & Jansen, A. (2006). Impulsivity in obese women. Appetite, 47(2), 253-256.

Papachristou, H., Nederkoorn, C., Havermans, R., Bongers, P., Beunen, S., & Jansen, A. (2013). The effect of trait impulsiveness and response inhibition on cue-elicited craving for alcohol in alcohol dependence. Psychopharmacology.

Papachristou, H., Nederkoorn, C., Havermans, R., van der Horst, M., & Jansen, A. (2012). Can’t stop the craving: The effect of impulsivity on cue-elicited craving for alcohol in heavy and light social drinkers. Psychopharmacology, 219, 511-518.

Roefs, A., Quaedackers, L., Werrij, M. Q., Wolters, G., Havermans, R., Nederkoorn, C., van Breukelen, G., & Jansen, A. (2006). The environment influences whether high-fat foods are associated with palatable or with unhealthy. Behaviour Research and Therapy, 44(5), 715-736.

Siep, N., Havermans, R., Roefs, A., & Jansen, A. (2008). Als het plezier in eten verdwijnt. Een hypothese over de rol van voedseldevaluatie bij anorexia nervosa. Psycholoog, 43(7), 405-410.

Siep, N., Jansen, A., Havermans, R., & Roefs, A. (2010). Cognitions and emotions in eating disorders. In R. A. H. Adan & W. H. Kaye (Eds.), Behavioral Neurobiology of Eating Disorders (Vol. 6, pp. 17-34). Berlin: Springer-Verlag.

Siep, N., Roefs, A., Roebroeck, A., Havermans, R., Bonte, M. L., & Jansen, A. (2009). Hunger is the best spice: An fMRI study of the effects of attention, hunger and calorie content on food reward processing in the amygdala and orbitofrontal cortex. Behavioural Brain Research, 198(1), 149-158.

Siep, N., Roefs, A., Roebroeck, A., Havermans, R., Bonte, M., & Jansen, A. (2012). Fighting food temptations: The modulating effects of short-term cognitive reappraisal, suppression, and up-regulation on mesocorticolimbic activity related to appetitive motivation. NeuroImage, 60, 213-290.

Thewissen, R., Havermans, R. C., Geschwind, N., van den Hout, M., & Jansen, A. (2007). Pavlovian conditioning of an approach bias in low-dependent smokers. Psychopharmacology, 194(1), 33-39.

Thewissen, R., Snijders, S. J. B. D., Havermans, R. C., van den Hout, M., & Jansen, A. (2006). Renewal of cue-elicited urge to smoke: Implications for cue exposure treatment. Behaviour Research and Therapy, 44(10), 1441-1449.

Thewissen, R., van den Hout, M., Havermans, R. C., & Jansen, A. (2005). Context-dependency of cue-elicited urge to smoke. Addiction, 100(3), 387-396.

Thewissen, R., van der Meijden, V. A. F., Havermans, R. C., van den Hout, M., & Jansen, A. (2008). From the office to the pub: The role of smoking-relevant contexts and cue-elicited urge to smoke. European Addiction Research, 14(4), 198-205.

Van den Akker, K., Havermans, R. C., Bouton, M. E., & Jansen, A. (2014). How partial reinforcement of food cues affect the extinction and reacquisition of appetitive responses. A new model for dieting success? Appetite, 81, 242-252.

Van den Akker, K., Havermans, R. C., & Jansen, A. (in press). Effects of occasional reinforced trials during extinction on the reacquisition of conditioned responses to food cues. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.

Van den Akker, K., Jansen, A., Frentz, F., & Havermans, R. C. (2013). Impulsivity makes more susceptible to overeating after contextual appetitive conditioning. Appetite, 70, 73–80.

Werthmann, J., Jansen, A., Havermans, R., Nederkoorn, C., Kremers, S., & Roefs, A. (2015). Food texture is the hair in the soup for picky eaters – a novel behavioural test for picky eating in young children. Appetite, 84, 181-187.

Wiers, R. W., de Jong, P. J., Havermans, R., & Jelicic, M. (2004). How to Change Implicit Drug Use-Related Cognitions in Prevention: A Transdisciplinary Integration of Findings from Experimental Psychopathology, Social Cognition, Memory, and Experimental Learning Psychology. Substance Use & Misuse, 39(10), 1625-1684.

Wiers, R. W., Havermans, R., Deutsch, R., & Stacy, A. W. (2008). A mismatch with dual process models of addiction rooted in psychology. Behavioral and Brain Sciences, 31(4), 460-461.