• nl
    • en

Research

Peggy Bongers

Position
Postdoc

E-mail
peggy.bongers@maastrichtuniversity.nl

Thema's

  • - Emotioneel eten
  • - Leerprocessen (conditionering)
  • - Obesitas

Onderzoek

Mijn promotie-onderzoek richtte zich op emotioneel eten, oftewel het verhogen van de voedselinname als reactie op het ervaren van emoties. Voorbeelden van vragen die ik onderzocht heb zijn: Is emotioneel eten iets dat alleen gebeurt na negatieve emoties, zoals vaak gedacht wordt, of zijn positieve emoties ook van belang? En hoe ontstaat emotioneel eten eigenlijk? Om deze laatste vraag te beantwoorden heb ik me in twee van mijn studies gericht op klassieke conditionering, en hoe dit betrokken is bij het eten na emoties. Daarnaast heb ik een studie gedaan om uit te zoeken of emotionele eters echt alleen na emoties overeten, of dat er juist heel veel verschillende cues in de omgeving zijn die eetgedrag in deze mensen kunnen uitlokken. Op dit moment richt ik me in mijn post-doc onderzoek niet alleen op hoe mensen reageren op interne en externe cues die de komst van lekker voedsel voorspellen (cue reactiviteit) maar ook op het inhiberen daarvan door middel van cue exposure met response preventie. Aangezien cued overeten op den duur kan leiden tot overgewicht en zelfs obesitas, is het erg belangrijk om hier meer over te weten te komen.

Onderwijs

Ik ben de blokcoördinator van het derdejaars keuzevak Health Psychology. Ik ben met veel plezier tutor (geweest) in een aantal verschillende blokken van zowel FPN als FHML, waaronder Bad Habits, Health Psychology, Psychopathologie, Research into Psychopathology, Onderzoek: How to do it?, Addiction, Persoonlijkheidsstoornissen, Skills IV, Eating Behaviors, en Discover Psychology. Daarnaast heb ik colleges verzorgd voor de vakken Health Psychology, Eating Disorders, en Consumer Behavior and Understanding (UM Venlo).

Supervisie

Ik begeleid graag studenten die hun bachelor- of masterthese willen schrijven over een onderwerp gerelateerd aan mijn onderzoeksveld. Voorbeelden zijn obesitas, eetgedrag, emotioneel en extern eten, cue exposure, cue reactiviteit, en conditionering. Ook studenten die een individueel keuzevak willen doen zijn welkom.

Internationale publicaties

Jansen, A., Schyns, G., Bongers P., & van den Akker, A. (2016). From lab to clinic: Extinction of cued cravings to reduce overeating. Physiology & Behavior, 162, 174-180. [Download PDF]

Bongers P., de Graaff, A., & Jansen, A. (2016). ‘Emotional’ does not even start to cover it: Generalization of overeating in emotional eaters. Appetite, 96, 611-616. [Download PDF]

Bongers P., & Jansen, A. (2015). Emotional eating and Pavlovian learning: Evidence for conditioned appetitive responding to negative emotional states. Cognition and Emotion. [Download PDF]

Bongers P., van den Akker, K., Havermans, R., & Jansen, A. (2015). Emotional eating and Pavlovian learning: Does negative mood facilitate appetitive conditioning? Appetite, 89, 226-236. [Download PDF]

Bongers P., van de Giessen, E., Roefs, A., Nederkoorn, C., Booij, J., van den Brink, W., & Jansen, A. (2015). Being impulsive and obese increases susceptibility to speeded detection of high-calorie foods. Health Psychology, 34, 677-685. [Download PDF]

Bongers, P., Jansen, A., Houben, K., & Roefs, A. (2013). Happy eating: the Single-Target Implicit Association Test predicts overeating after positive emotions. Eating Behaviors, 14, 348-355. [Download PDF]

Bongers, P., Jansen, A., Havermans, R., Roefs, A., & Nederkoorn, C. (2013) Happy eating: the underestimated role of overeating in a positive mood. Appetite, 67, 74-80. [Download PDF]

Papachristou, H., Nederkoorn, C., Havermans, R., Bongers, P., Beunen, S., & Jansen, A. (2013). Higher levels of trait impulsiveness and a less effective response inhibition are linked to more intense cue-elicited craving for alcohol in alcohol-dependent patients. Psychopharmacology, 228, 641-649. [Download PDF]

Jansen, A., Nederkoorn, C., Roefs, A., Bongers, P., Teugels, T., & Havermans, R. (2011). The proof of the pudding is in the eating: Is the DEBQ – External Eating Scale a valid measure of external eating? International Journal of Eating Disorders, 44, 164-168. [Download PDF]

Nederlandse publicaties

Bongers, P., & van den Akker, K. (2015). Deskundigen in het voedseldoolhof. Bespreking van ‘Het Voedsellabyrint’ van J. Seidell en J. Halberstadt en ‘Overgewicht en gezondheid’ van E. Van Thiel. De Psycholoog.

Bongers, P. (2014). De emotionele eter bestaat niet. De Psycholoog, 49, 28-33. [Download PDF]

Bongers, P., Jansen, A., Papachristou, H., Nederkoorn, C., & Havermans, R. (2012). Over de te vroege teloorgang van exposuretherapie voor verslaafden. Wat is een goede exposure? Directieve Therapie, 3, 199-211. [Download PDF]