• nl
    • en

Onderzoek

Bart Hartogsveld

Positie
AIO

E-mail
Bart.Hartogsveld@maastrichtuniversity.nl

Thema's

  • - Belonende waarde van voedsel en eten
  • - Eetbuistoornis
  • - Hersenprocessen
  • - Leerprocessen (conditionering)

Hoe worden eetgedrag en eetbuistoornissen door stress beïnvloed? Dat is de centrale vraag in mijn project. Voor velen is de zak chips die plotseling op is halverwege de film een herkenbare situatie. Of wellicht herkent u een patroon van minder gezonde aankopen in het boodschappenkarretje als het ontzettend druk is op het werk of thuis. Daarom ben ik vooral geïnteresseerd in waarom het zo lastig kan zijn om te stoppen met eten, en de rol van stress hierbij.

Eetgedrag is complex, vandaar dat er meerdere modellen zijn die het proberen te verklaren. Mijn project richt zich op operante conditionering, waarbij een handeling doelgericht of habitueel kan zijn. Habitueel gedrag kenmerkt zich door een koppeling tussen een stimulus en een respons. Doelgericht gedrag kenmerkt zich door een voorspelling, een koppeling tussen respons en uitkomst. Beiden zijn geassocieerd met verschillende hersengebieden. De neurotransmitters en hormonen die worden afgegeven in stressvolle situaties beïnvloeden de balans tussen de hersengebieden, en vergroten de kans op habitueel gedrag. Een belangrijk kenmerk van dit gedrag is dat de beloningswaarde van de uitkomst er niet meer toe doet (en men blijft eten ook al is er bijvoorbeeld geen hongergevoel meer). Met behulp van MRI onderzoek ik de verschillende neurale processen en eigenschappen die hieraan ten grondslag liggen. Hierbij onderzoek ik activatie (fMRI) en de onderliggende structuur (structureel en DWI).

In oktober 2016 ben ik mijn AiO-project in Maastricht begonnen. Daarvoor heb ik de bachelor Psychologie en de master Cognitive Neuroscience gedaan, beide in Nijmegen. Deze heb ik gecombineerd met de premaster Filosofie, en de master Analytische Filosofie. Tijdens de onderzoeksmaster Cognitive Neuroscience heb ik onderzoek gedaan naar de rol van de frontale cortex (FPl) in relationeel denken tussen modaliteiten, en het verschil daarin tussen apen en mensen. Mijn master Analytische Filosofie richtte zich op evolutionaire filosofie.

Publications

Hartogsveld, B., Bramson, B., Vijayakumar, S., Van Campen, A.D., Marques, J.P., Roelofs, K., Toni, I., Bekkering, H., Mars, R.B. (2018). Lateral frontal pole and relational processing: Activation patterns and connectivity profile. Behavioural Brain Research, 355, 2-11.

Smeets, T., van Ruitenbeek, P., Hartogsveld, B., & Quaedflieg, W.E.M. (2019). Stress-induced reliance on habitual behavior is moderated by cortisol reactivity. Brain and Cognition, 133, 60-71.